WWW-sivustoilla yleisimmin käytettyjä komentoja

Google on julkaissut koodisivustollaan mielenkiintoisen tilastokatsauksen sivustojen yleisimmistä komennoista.

  • Text elements
  • Table elements
  • Link relationships (<link rel/rev>, <a rel/rev>)
  • The a element
  • The img element
  • Scripting: The <script> element
  • Editors and their custom markup

Tutkimuksen tulosten osoite: http://code.google.com/webstats/index.html